Bestuur

De harmonie heeft een bestuur dat door de leden wordt gekozen. Op dit moment heeft het bestuur de volgende samenstelling: 

 

Theo Kleiweg – Voorzitter

Kyra Fens – Secretaris 

Lizet Bosch - van Dun  – Penningmeester

Jac Gielen

Tim Gielen

Karel Möllenbeck

Kazimier Ochman

Jos Offermans

Marcello Presenza

Marc Roering

 

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur van de harmonie. 

 

Op de foto staan van links naar rechts: 

(onderste rij) Jos Offermans, Kyra Fens, Theo Kleiweg, Karel Möllenbeck, Marcello Presenza

(bovenste rij) Kazimier Ochman, Jac Gielen, Tim Gielen en Marc Roering 

Lizet Bosch - van Dun staat niet op de foto.

©2018 by Harmonie St. Caecilia.